Last updated: 22-06-2018

Εισαγωγή

Το Mistral-patmos.com values seriously the privacy and security of the information that you share with us through “https://mistral-patmos.comεκτιμά σοβαρά την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των πληροφοριών που μοιράζεστε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας “https://mistral-patmos.com”. Δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και θα πρέπει να αισθάνεστε άνετα χρησιμοποιώντας τον ασφαλή HTTPS ιστότοπο μας. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τον τρόπο συλλογής, χρήσης και διατήρησης των πληροφοριών σας. Αυτή η δήλωση ασχολείται με: (α) προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν από εμάς στον ιστότοπό μας και (β) την πολιτική cookies που εφαρμόζουμε, σύμφωνα με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ. Η δήλωση αυτή δεν ισχύει για άλλες οντότητες που δεν είμαστε κύριοι ή δεν ελέγχουμε ή πρόσωπα που δεν είναι υπάλληλοι, πράκτορες μας ή υπό τον άμεσο έλεγχο μας.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοποhttps://mistral-patmos.com“https://mistral-patmos.com”, συμφωνείτε με τους όρους και τις πρακτικές δεδομένων που περιγράφονται σε αυτή τη δήλωση.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) - Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση ή και τη γνωστοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση : dpo@mistral-patmos.com

Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε

Προσωπικές πληροφορίες: Συλλέγουμε μόνο τις απαιτούμενες προσωπικές πληροφορίες για σκοπούς επικοινωνίας σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες διαμονής. Τέτοιες πληροφορίες είναι το όνομα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Μη προσωπικές πληροφορίες: Συλλέγουμε στατιστικές και άλλες αναλυτικές πληροφορίες που συγκεντρώνονται συνολικά για όλους τους επισκέπτες του ιστότοπου μας. Αυτά τα Μη Προσωπικά Δεδομένα περιλαμβάνουν πληροφορίες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό ή την άμεση επαφή μας με εσάς, όπως είναι οι δημογραφικές πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις IP των επισκεπτών, τους τύπους των προγραμμάτων περιήγησης που χρησιμοποιούν, καθώς και άλλα ανώνυμα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη χρήση του ιστοτόπου μας.

Τα δεδομένα προσωπικών πληροφοριών συλλέγονται μόνο εάν μας υποβάλετε οικειοθελώς.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε να μας παράσχετε τις προαναφερθείσες προσωπικές σας πληροφορίες, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καμία από τις υπηρεσίες διαμονής που παρέχουμε.

Χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών

Το Mistral-patmos.com Το Mistral-patmos.com συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία για να λειτουργήσει τον ιστότοπο “https://mistral-patmos.com”,https://mistral-patmos.comαλλά και για την παροχή των υπηρεσιών διαμονής.

Σε καμία περίπτωση δεν πουλάμε, νοικιάζουμε ή μισθώνουμε τις προσωπικές πληροφορίες των πελατών μας σε τρίτους.

Επίσης, δεν ζητούμε, χρησιμοποιούμε ή αποκαλύπτουμε Ευαίσθητες Προσωπικές Πληροφορίες, όπως η φυλή, η θρησκεία ή τις πολιτικές σας πεποιθήσεις, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, εάν και εφόσον αυτές τις πληροφορίες μας τις υποβάλλετε οικειοθελώς.

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για να παρέχουμε τις υπηρεσίες διαμονής μας, για λογιστικούς και οικονομικούς σκοπούς, καθώς και για την ανίχνευση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση απάτης, κατάχρησης, κινδύνων ασφαλείας και τεχνικών ζητημάτων που θα μπορούσαν να βλάψουν τον ιστότοπό μας ή το κοινό. Θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, χωρίς προειδοποίηση, μόνο εάν απαιτηθεί από το νόμο ή με βάση τη καλή πίστη ότι μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για : (α) συμμόρφωση με τα διατάγματα του νόμου ή συμμόρφωση με τη νομική διαδικασία που εμπεριέχεται στον ιστότοπο “https://mistral-patmos.com”, (β) προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της περιουσίας του Mistral-patmos.com και (γ) την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των επισκεπτών του Mistral-patmos.com ή του κοινού...

Νομικοί λόγοι για την επεξεργασία Προσωπικών Πληροφοριών

Βασιζόμαστε σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συνθήκες επεξεργασίας :

- Τα νόμιμα συμφέροντα μας στην αποτελεσματική παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών σε εσάς
- Τη ρητή συγκατάθεση που μας δώσατε
- Νομικές υποχρεώσεις

Πόσο καιρό διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες

Επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε τα προσωπικά σας αναγνωρίσιμα στοιχεία για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών διαμονής που ζητήσατε ή μέχρι να ασκήσετε το δικαίωμα της λήθης, όπως αυτό αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω.

Δικαίωμα στη Λήθη

Έχετε το δικαίωμα (οποτεδήποτε) να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων αναγνώρισης που έχετε υποβάλει στον ιστότοπο “https://mistral-patmos.com” -https://mistral-patmos.comτα οποία στοιχεία περιλαμβάνουν :

Το Όνομα και τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου σας...
Τη διεύθυνση IP που χρησιμοποιήσατε για την είσοδο σας στον ιστότοπο “https://mistral-patmos.com”...
- Τη συγκατάθεση(εις) που δώσατε για τη χρήση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας..
.

Εάν θέλετε να διαγράψετε μόνιμα ή να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων αναγνώρισης στον ιστότοπό μας (μόνο εάν μας έχετε υποβάλει αυτές τις πληροφορίες), στείλτε μας ένα e-mail στη διεύθυνση info@mistral-patmos.comΘα το κάνουμε αυτό με άμεση ισχύ.

Cookies και πώς τα χρησιμοποιούμε

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Αποτελούν θεμελιώδες μέρος του Παγκόσμιου Ιστού, καθώς επιτρέπουν περιόδους σύνδεσης και γενικά να εντοπίζουν και παρακολουθούν τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια των ενεργειών πλοήγησής τους στην ιστοσελίδα μας.

Μη μόνιμα cookies (Περίοδοι σύνδεσης) : Αυτά τα cookies (περιόδου λειτουργίας) είναι Το Mistral-patmos.com απαραίτητα για τις βασικές λειτουργίες του ιστότοπου Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και διαγράφονται όταν το κλείσετε πρόγραμμα περιήγησης ή την ενεργή καρτέλα του προγράμματος περιήγησης σας.

Αναλυτικά Cookies : Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπουhttps://mistral-patmos.comκαι μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Για παράδειγμα, τα αναλυτικά cookies μας δείχνουν ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά οι χρήστες στον ιστότοπο μας, μας επιτρέπουν να δούμε τα γενικά πρότυπα χρήσης στον ιστότοπο μας, μας βοηθούν να καταγράψουμε τυχόν δυσκολίες που έχετε με τον ιστότοποhttps://mistral-patmos.comMistral-patmos.com και να μας δείχνουν αν οι σελίδες μας Το Mistral-patmos.com έχουν απόδοση ή όχι.

Cookies Τρίτων Κατασκευαστών Αυτά τα cookies προέρχονται από τη χρήση υπηρεσιών τρίτων (Vimeo, Booking.com κ.λπ.) που συνδέονται με την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν έχουμε κανένα έλεγχο σε αυτά τα cookies. Μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές Πολιτικές Απορρήτου των ιστότοπων εκείνων που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα Mistral-patmos.com στο Cookie Banner του ιστότοπου μας..

Πώς απορρίπτετε τα cookies του ιστότοπου μας?

Μπορείτε να αρνηθείτε να δεχτείτε, να απενεργοποιήσετε ή να απορρίψετε τα cookies από την ιστοσελίδα Το Mistral-patmos.com ανά πάσα στιγμή μέσω του σχετικού Cookie Banner ή ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησης, που σας επιτρέπει να αρνηθείτε τα cookies. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να απενεργοποιήσετε τα cookies μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του παρόχου του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε μέσω της οθόνης βοήθειας. Αν το θέλετε μπορείτε να ανατρέξετε στο https://allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιούνται συνήθως.

Σύμφωνα με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ.της ΕΕ, γνωστός και ως GDPR, διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μαςhttps://mistral-patmos.comσχετικά με τη χρήση των Cookies : (α) συγκατάθεση, (β) να επιλέξετε μόνο ορισμένους τύπους cookies που θα εγκατασταθούν και (γ) να αρνηθείτε τη χρήση όλων των cookies..

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η επιλογή απενεργοποίησης ή απόρριψης ορισμένων από τα βασικά cookies, όπως τα ασφαλή cookies "HTTPS", δεν επιτρέπεται για την προστασία σας.Αν όμως το επιθυμείτε, μπορείτε να το κάνετε με μη αυτόματο τρόπο μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Το Mistral-patmos.com Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αν η χρήση της πλειοψηφίας των υπολοίπων cookies απενεργοποιηθεί ή απορριφθεί από εσάς, εδεχομένως δεν θα είναι δυνατή η προβλεπόμενη λειτουργία όλων των δυνατοτήτων της ιστοσελίδας Mistral-patmos.com.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Το Mistral-patmos.com Το Mistral-patmos.com περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν έχουν ελεγχθεί και επαληθευτεί από τον ιστότοπο μας Το Mistral-patmos.com . Το Mistral-patmos.com δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο σε περίπτωση που οι συγκεκριμένοι ιστότοποι δεν τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά με τις πολιτικές απορρήτου.

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου & Cookies οποιαδήποτε στιγμή. Όλες οι κατά περίπτωση αλλαγές θα εμφανιστούν σε αυτήν τη σελίδα. Είναι ευθύνη του επισκέπτη του ιστότοπου (σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε περιοδικά αυτή τη δήλωση), να ενημερώνετε για τον τρόπο με τον οποίο Το Mistral-patmos.com το Mistral-patmos.com προστατεύει τα προσωπικά του δεδομένα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Το Mistral-patmos.com Το Mistral-patmos.com καλωσορίζει τα σχόλια σας σχετικά με την παρούσα δήλωση Πολιτικής Απορρήτου & τη χρήση Cookies. Εάν πιστεύετε ότι δεν τηρούμε την παρούσα Πολιτική απορρήτου & τη χρήση Cookies, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στην αρχή αυτής της δήλωσης ή info@mistral-patmos.comστο info@mistral-patmos.com. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προσδιορίσουμε και να διορθώσουμε το πρόβλημα αμέσως.